1.Tại sao cùng một loại xe có xe chạy nhanh , có xe lại chạy chậm hơn.? – Các bạn hay hỏi mình tại sao cùng một loại xe mà mặt đồng hồ báo tốc độ có chiếc 42km/h, có chiếc 48km/h..v.v Trả lời: – Con số tốc độ hiện thị trên mặt đồng hồ […]

Loading...